Program emnekurs LIS – Transkulturell

Kursets formål: Obligatorisk emnekurs for spesialiteten psykiatri. Etterutdanningskurs
Arrangør: Norsk Psykiatrisk Forening ved utvalg for transkulturell psykiatri / -barne- og ungdomspsykiatri og global mental helse
Kursledere: Valjbona T. Preljevic, Nasjonalt behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, og Suraj B. Thapa, Søndre Oslo DPS, Oslo Universitetssykehus.
Læringsmål: Deltakerne skal gjennom kurset ha tilegnet seg ferdigheter og forståelse som er vesentlige for psykiatrisk arbeid på tvers av kulturer, herunder arbeid med traumerelaterte symptomer sett i kulturelt perspektiv. Deltakerne skal spesifikt ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om CFI (”Cultural Formulation Interview”) til å kunne benytte dette i psykiatrisk diagnostikk.
Kurset vil avsluttes med en kursprøve som må være bestått for å få godkjent kurset.

Målgruppe: Leger i spesialisering i psykiatri og barne og ungdomspsykiatri men også ferdige spesialister.
Tid og sted: 11.03.19, Stavanger, Psykiatriveka
Påmelding: psykiatriveka.no

PROGRAM

11.00 – 11.45: Bruk av kulturformulerings intervju i diagnostisk arbeid
Foreleser: Valjbona T. Preljevic, overlege ved Oslo Universitetssykehus,

12:00 -12.30: Kultur og psykoseforståelse
Foreleser: Jone Schanche Olsen, overlege ved Lovisenberg Sykehus, Oslo

12.30. – 13.00: Familiebehandling i samisk kontekst
Foreleser: Øystein Frode Sørbye, overlege OUS og Samisk nasjonalt kompetansesenter, psykisk helse,

13:00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00: Global Mental helse
Foreleser: Lars Lien, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri, leder ved National kompetansetjeneste ROP, Sykehuset Innlandet og Professor II, Avdeling for folkehelse Høgskolen i Hedmark,

15.15-16.00: Gud i terapirommet
Foreleser: Shahram Shaygani, overlege ved Trasoppklinikken,

16.15 – 17.15: Kursprøve og avslutning