Øystein Frode Sørbye

Øystein Sørbye
Spesialist i Barne- og Ungdomspsykiatri siden 1983. Fra den tiden har jeg arbeidet som overlege på
Barnepsykiatrisk klinikk Statens Senter fo Barne og Ungdomspsykiatri, (SSBU) Oslo Familieavdeling Barn jan 1983-nov 87
Kirkens familierådgivning Asker og Bærum November 1987-oktober 1989
Barnepsykiatrisk klinikk, SSBU, poliklinikken November 1989-juni 1995
Jeg har fram til nå vært overlege Familie og Nettverksenheten ved BUPA, Sogn ved Oslo Universitetssykehus.
Overlege Familieavdelingen ved Samisk Nasjonalt Kompetansesenter 2002-2014.