Om Psykiatriveka

 

Hva er Psykiatriveka?

Norsk Psykiatrisk Forenings etterutdanningskurs ble gjennom flere år arrangert i Oslo i januar. Psykiatriveka ble for første gang arrangert i Trondheim i 2006 som en sammenslåing av foreningens årsmøte og etterudanningskurset etter modell fra andre fags uker, som feks kirurgisk høstmøte, Nidaroskongressen osv. Psykiatriveka arrangeres årlig og finner sted i universitetsbyene Stavanger, Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo.

Vår målsetting er at Psykiatriveka skal kunne tilby god og bred faglig oppdatering, samt være en møteplass for kollegaer. Programmet utarbeides i samarbeid mellom Etterutdanningsutvalget og de lokale komiteeer. De enkelte underutvalg i Npf bidrar årlig med parallellsesjoner. Siden 2014 har obligatoriske emnekurs for lis-leger blitt arrangert som en del av Psykiatriveka. Det vektlegges også et tilbud av sosiale arrangementer slik at dette også ivaretar behovet for et helhetlig faglig og sosialt arrangement. De lokale komiteene ivaretar dette på en utmerket måte.

Godkjenninger:

Kurset er godkjenninger med totalt 35 timer(hhv 6,5/8,5/3,5/8,5 og 5 timer for hver av dagene) til både spesialistutdanning og etterutdanning i spesialitetene psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.