Praktisk informasjon

STED/TID: Radisson Blu Royal Hotel, Bergen 12.-16.mars 2018
KURSAVGIFT:
Deltakelse 1 dag
Deltakelse 2 dager
Deltakelse 3 dager
Deltakelse 4 dager
Deltakelse 5 dager
Tirsdag, åpen dag. Redusert pris for publikum og brukerorganisasjoner.
(inkl.dagpakke)

2.500,-
3.300,-
4.700,-
6.100,-
7.000,-
1.545,-
Obligatorisk dagpakke pr dag
Dagpakken,leie av møtesal, kaffepauser og lunsj.
645,-
Kveldsarrangementer/middager (Alle priser er pr. person.)
Se omtale under Program > Sosiale arrangementer på menyen

Mandag
Mottakelse i Biblioteket Bar
Middag på Hotellet

Tirsdag
Foredrag på Litteraturhuset , v/ Ingvard Wilhelmsen inkl. småmat og 1 drikke

Onsdag
Festmiddag på Fløien, inkl. drikke og billett Fløien
Pris for LIS-leger etter sponsing fra NPF med kr 250,-

Torsdag
Film «Dødsårsak ukjent»
Tapasbuffet i forkant av film
Gratis
425,-


495,-


1170,-
920,-


250,-
425,-
OVERNATTING: (pr. pers/natt)
Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Enkeltrom
Dobbeltrom


1.395,-
800,-
PÅMELDING: Påmeldingen er bindende. Kun skriftlig / elektronisk påmelding.
Sendes: Kurs & kongresservice AS, Bregneveien 22, 7340 Oppdal. E-post: post@kursogkongress.no
Elektronisk påmelding kan gjøres her
Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut etter påmeldingsfristens utløp. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse.
PÅMELDINGSFRIST: 7. januar 2018. Etter denne dato påløper et gebyr på kr. 400,-. Påmelding etter 7.februar 2018 kr. 500,-.
AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 10. februar kr 400,-.
Etter 25.februar betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting og bespisning.
FOR SPØRSMÅL TA KONTAKT MED:
KURS OG KONGRESSERVICE, “NPF.”, 7340 OPPDAL. Tlf.72 42 34 48
post@kursogkongress.no
REISE: Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett.

Spørsmål vedr. flytider/priser:
BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM.
Tlf. 73 10 47 17
Fax. 73 10 47 01
Kontaktperson: Wenche Foss
E-post: wenche.foss@berg-hansen.no