Program emnekurs LIS – Alderspsykiatri

Tirsdag 12. mars

10.45    Depresjon hos eldre. Epidemiologi, sykdomspresentasjon, utredning, psykoterapi, miljøterapi v/ Maria Magdalena Chiruta

11.45    Pause

12.00   Eldre og rus v/ Torgeir Gilje Lid

12.30    Bilkjøring, vurdering av egnethet v/ ass. Fylkeslege i Rogaland, Roman Benz

13.00    Lunsj

14.00    Geriatrisk psykofarmakologi v/ Henrik Sundt Moen

14.30    Samtykkekompetanse v/ Dagfinn Green

15.00    Pause

15.15    Delirium. Identifikasjon, bruk av screeningverktøy, prognose, behandling v/ Nanna Figved

16.00    Pause

16.15    Utredning av demens v/Friederike Fritze

17.00    Slutt for dagen

Dag 2, onsdag 13 mars

08.30   Felles med parallellsesjon  3B: Den behandlingsresistente eldre pasienten – er det lov å gi opp? v/ Dagfinn Green
09.15    Pause
09.30   Felles med parallellsesjon 3 B: Psykoser hos eldre v/ Cecilie Bhandari Hartberg

10.15    Pause

10.30    Demens; ulike former (inkl. MCI),diagnostikk, behandling v/Arvid Rongve

11.30    Lunsj + Årsmøte

15.15    Demens; ulike former (inkl. MCI),diagnostikk, behandling v/Arvid Rongve

16.00    Pause

16.15    Nevropsykiatriske symptomer ved demens (utredning, behandling, miljøterapi)
v/ Audun Osland Vik-Mo

17.00    Pause

17.15 – 17.45   Kursprøve