Dagfinn Green

green

Overlege, spesialist i psykiatri, Østmarka sykehus, St. Olavs Hospital, leder av Utvalg for alderspsykiatri Npf.