Program emnekurs LIS – Alderspsykiatri

TIRSDAG 10. MARS

10.45  Introduksjon til alderspsykiatri (demografi, sykdomspanorama,  alderspsykiatrisk utdanning) v/ Dagfinn Green

11.45  Pause

12.00  Depresjon hos eldre. Epidemiologi, sykdomspresentasjon, behandling farmakologisk/ECT, psykoterapi, miljøterapi V/ Dagfinn Green

13.00  Lunsj. NB, eget lokale for de som har meldt seg på årsmøte LIS

14.00  Psykoser hos eldre

15.00  pause

15.15  Angst hos eldre inkludert medikamentbruk/misbruk v/ Mette Müller

16.00  Pause

16.15  Delirium. Identifikasjon, bruk av screeningverktøy, prognose, behandling v/ Rannveig Sakshaug Eldholm

17.00  Slutt for dagen

ONSDAG 11. MARS

08.30  Demens, Mild kognitiv svikt. Utredning, diagnostikk, behandling. NPS/APSD kjennetegn, utredning V/ Cecillie Sarheim og Dagfinn Green

10.00  Pause

10.15  Årsmøte med valg

12.00  Lunsj

13.00   Nevropsykiatriske symptomer ved demens (behandling, miljøterapi) v/ Dagfinn Green

14.00  Pause

14.15  Lovverk med vekt på forholdet mellom Kap 4 A i pasrl og phvl og samtykkekompetanse v/ Dagfinn Green

15.00  Pause

15.15  Bilkjøring, vurdering av egnethet v/ Cecillie Sarheim

15.45  Pause

16.00 – 16.45  Kursprøve