Om Psykiatriveka

Hva er Psykiatriveka?

Psykiatriveka arrangeres årlig og finner sted i Bergen Stavanger, Trondheim og Oslo og er Norsk Psykiatrisk Forening (Npf) sin årlige faguke med årsmøte og ulike videre-og etterutdanningskurs for psykiatere og leger i spesialisering. Npf er en fagmedisinsk forening i legeforeningen. Nettsiden til Npf finner du her www.psykiatri.no.
Psykiatriveka ble første gang arrangert i Trondheim i 2006. Kurskomiteen består av Npfs utvalg for Psykiatriveka og årlige lokale komitéer. De enkelte underutvalg i Npf bidrar årlig med parallellsesjoner. Siden 2014 har obligatoriske emnekurs for lis-leger blitt arrangert som en del av Psykiatriveka. Det vektlegges også et tilbud av sosiale arrangementer slik at dette også ivaretar behovet for et helhetlig faglig og sosialt arrangement. De lokale komiteene ivaretar dette på en utmerket måte.
Vår målsetting er at Psykiatriveka skal kunne tilby god og bred faglig oppdatering, samt være en møteplass for kollegaer
Trykk her for å følge oss på Facebook, eller instagram. Psykiatriveka arrangeres årlig og rullerer mellom Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo.
Følg Psykiatriveka på Facebook.

NYTT AV ÅRET ER TO ÅPNE DAGER, MANDAG OG TIRSDAG, FOR ALT HELSEPERSONELL INNEN PSYKIATRIEN. Godkjent som 15 timers fritt spesialkurs og som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.

Godkjenninger:

Kurset er godkjent for spesialister i psykiatri med totalt 36 timer (hhv 7,0/ 8/6,0/8 og 7 timer for hver av dagene) til både spesialistutdanning og etterutdanning i spesialitetene psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.

For Leger i spesialisering er kurset godkjent med totalt 39 timer inkl. plenum (LIS kurs 32,5(6,0/6,0/6,0/6,3/8,3) og valgfrie kurstimer 7 (1,/3/0/3/0))

Psykiatriveka er også godkjent til både spesialistutdanning og etterutdanning i barne- og ungdomspsykiatri.

Rus- og avhengighetsmedisin: Kurset kan godkjennes med 7 timer for 9. mars og 7,5 timer for kurset 10. mars 2020 som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.