PER RØRVIK

Per Rørvik

Overlege ved Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge, siden 2008.

Var med i arbeidsgruppen som la fram «Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri» høsten 2023.

Medlem av utvalg for rettspsykiatri i norsk psykiatrisk forening.