WENCHE TEN VELDEN HEGELSTAD


Forskningsleder i TIPS Senter for Klinisk Psykoseforskning, og førsteamanuensis 2 ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger.
Psykologspesialist med lang klinisk erfaring som vedtaksansvarlig i akutt mottakspost ved Klinikk Psykisk Helsevern Voksne, og fra poliklinikk for unge med psykoser.  Ten Velden Hegelstad har forsket på psykose og psykosenære symptomer i et langtidsperspektiv i femten år, men begynte i forskergruppe for psykoser i Nederland allerede i 1998. TIPS har nasjonalt og internasjonalt introdusert begrepet Varighet av Ubehandlet Psykose (VUP; på engelsk: Duration of Untreated Psychosis DUP), som henger sammen med forløp og prognose ved alvorlige psykoselidelser.