Torgeir Gilje Lid


Torgeir, Postdoktor/overlege,  jobbet som allmennlege/fastlege 1993-2017, og var bydelsoverlege i Stavanger 1997-2007.
Lid disputerte i 2016 på avhandlingen ‘Addressing alcohol in general practice’. Han forsker nå på alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger, og jobber med fagutvikling, forskning og formidling i KORFOR. Torgeir Gilje Lid er leder for Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe i rus- og avhengighetsmedisin, og han har deltatt i flere arbeidsgrupper i Helsedirektoratet på rusfeltet.