Tone Maria Hansen

Utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun tok i 1999, initiativet til å stifte Harry Benjamin ressurssenter (HBRS).

Hansen er daglig leder av HBRS. Hun er den første fagperson i Norge som er valgt inn i styret i den internasjonale fagorganisasjonen World Professional Association for Transgender Health (WPATH).

Hun har fått tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sitt arbeid i Norge og WPATH Distinguished Education and Advocacy Award  for sitt arbeid I Norge og internasjonalt.