Tom Borza

Tom Borza, overlege og post-doc. Alderspsykiatrisk avdeling og Forskningsavdelingen ved Sykehuset Innlandet.