Theresa Wilberg

wilberg

Hun er professor i psykiatri og overlege ved Avdeling for forskning og utvikling, Oslo universitetssykehus. Hun har publisert en rekke bokkapitler og forskningsartikler om behandling og forløp av personlighetsproblemer og er medforfatter på en lærebok om personlighetspsykiatri. Hun er involvert i flere behandlingsstudier for pasienter med personlighetsforstyrrelser og psykoterapiforskning mer generelt.