Steinar Lorentzen

Lorentzen

er psykiater og professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han har ledet multisenterprosjektet «Short- and long-term psychodynamic group psychotherapy. A randomized clinical trial»» (SALT-PGP). Primær målsetning har vært å undersøke betydningen av behandlingstidens lengde, ved å sammenligne endring under og etter psykodynamisk gruppepsykoterapi av forskjellig varighet (et halvt og to år). SALT undersøker også mulige prediktorer og moderatorer av effekt i de to behandlingene, og hvilke mekanismer som kan ligge til grunn for en eventuell endring.