Sigmund Karterud, Professor

sigkarPensjonert (siden 2015) professor i psykiatri fra UiO og pensjonert avdelingsoverlege fra Avdeling for personlighetspsykiatri ved OUS. Han har vært læreanalytiker ved Institutt for gruppeanalyse, Oslo og har skrevet læreboken ”Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi” som benyttes ved all utdannelse i gruppepsykoterapi i Norden. Han har også skrevet bøker om terapeutisk samfunn og om psykoanalytisk selvpsykologi. Han er nå leder for Institutt for gruppeanalyse og er forfatter (dels sammen med Anthony Bateman) av tre manualer for mentaliseringsbasert terapi (MBT). Manualen for MBT gruppeterapi er også oversatt til engelsk og utgitt på Oxford University Press (2015). Han driver utstrakt undervisnings- og veiledningsvirksomhet om MBT, personlighet og personlighetspsykiatri.