Ruth-Kari Ramleth, Overlege og Stipendiat

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, overlege ved ungdomspsykiatrisk akuttavdeling, OUS og stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn og ungdom med selvskading og akutt og tilbakevendende selvmordsproblematikk, og er spesielt opptatt av betydningen av personlighetsproblemer hos barn og ungdom. Forskningsterapeut i DBT prosjekt om ungdom og selvskading.