Robert H. Yolken

Professor i pediatri ved Johns Hopkins University School of Medicine og leder for Stanley Division of Pediatric Neurovirology siden 1984, er en pionér innen studiet av sammenhenger mellom infeksjoner og psykisk sykdom, som schizofreni, bipolar affektiv lidelse og Alzheimers sykdom. I de senere år har han også ledet studier av immunologisk reaksjon på kostfaktorer (gluten og kasein) og psykisk sykdom.