Rannveig Sakshaug Eldholm

Spesialist i geriatri og indremedisin, overlege ved St.Olavs hospital i Trondheim. Førsteamanuensis i geriatri ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU. Forsker på demens og annen kognitiv svikt, særlig knyttet til hjerneslag og annen karsykdom i hjernen.