Randi Rosenqvist

Randi Rosenqvist har arbeidet i rundt 40 år i grenseoppgang mellom psykiatri og jus, på sikkerhetsavdeling, med rettspsykiatri og fensgelspsykiatri. For tiden er hun ansatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og ved Oslo Universitetssykehus , Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri. Hun har undervist i rettspsykiatri siden 1980-tallet, skrevet flere artikler og lærebøker i faget.