Program emnekurs LIS – Nevropsykiatri

0830    Nevropsykiatrisk utredning av psykiske lidelser del I (mal for nevropsykiatrisk utredning; klinisk observasjon som informasjonskilde inkl observasjonsskalaer og relevante spørreskjema). v/ Ulrik Malt

0915    Pause

0930    Nevropsykiatrisk utredning av psykiske lidelser del II (nevropsykologiske undersøkelser, MRI, fMRI, SPECT, PET, ERP, EEG, blodprøver) v/ Erlend Bøen

10.30    Pause

1045    Genetiske sykdommer og syndromer; utvikliningsforstyrrelser; intrauterine skader og fødselsskader v/ Eva Malt

11.45    Lunsj med utsjekk

1230    Psykiatriske aspekter ved nevrologiske sykdommer v/ Cathrine Smestad

13.15    Pause

1330    Psykiatriske aspekter ved indremedisinske sykdommer v/ Ingrid Dieset

14.15    Pause

1430    Kursprøve