Program emnekurs LIS – Lovkurs DESVERRE FULLTEGNET

TORSDAG 12. MARS

Kurskomité:      Utvalg for rettspsykiatri, NPF

Kursledere:       Øyvind Erik Duguid Jensen og Solveig Klæbo Reitan

Alle forelesere er, så lenge ikke annet er spesifisert, spesialister i psykiatri

08.45 Kursstart v/ Kursledere. Overordnet beskrivelse av lovens formål og oppbygging v/ seniorrådgiver/advokat Vårin Hellevik Helsedirektoratet. Grunnbegreper § 1 og Hovedvilkåret § 3-3 v/ Jensen

09.30 Pause

09.45 Tilleggsvilkår § 3-3v/ Jensen. Samtykkekompetanse, helhetsvilkåret – utarbeidelse av vedtak, pårørende v/ Siv Elin Pigniatiello

10.45 Pause

11.00 Kasuistikk v/ Pigniatiello. § 3-3 fra juristens synsvinkel v Hellevik. Observasjon § 3-2 v/ Pigniatiello . Tvungent vern og «Tvungent vern»: Andre tvangsinnleggelseshjemler og § 2-2 v/jensen.

12.00 Former for tvungent vern §3-5/§4-10 og tvungent vern i DPS v/ Niclas Halvorsen. Konverteringsforbudet, (konverteringsforbudet, tilbakeholdelse § 3-4, 2, nødrett, bortfall av samtykke) og formalkrav/dokumentkontroll, klage-/domstolsbehandling v/ Hellevik

13.00 Lunsj

14.00 PHL ved spesielle populasjoner. – pasienter under 18 år – eldre (med vekt på demestilstander) – spiseforstyrrelse (inkludert § 4-4, 2b).Forelesere blir kunngjort senere. Fra juristens synsvinkel v / Hellevik

15.00 Pause

15.15 Hvordan fatte vedtak, med kasuistikker v Per Ola Rørvik og Hellevik

16.00 Pause

16.15 Øvrige vedtak § 4 med kasuistikker (hovedvekt på §4-8) v/ Rørvik/Hellevik

16.45 – 17.00 Kursprøve og avslutning.