Postere

1369345341537

Invitasjon til å bidra med en poster om egne vitenskapelige arbeider og kvalitetssikringsprosjekter under Psykiatriveka 2019 tirsdag 12. mars i Stavanger.
Det er viktig for NPF og norsk psykiatri generelt at vår psykiatriske forskning synliggjøres. Dette gir informasjon om studier som pågår og om de funn som gjøres. Det er også med på å opprettholde forskningsaktiviteten og interessen for forskning innen faget. Både behandlingen pasienten får og identiteten og omdømmet til psykiatrien vil profitere på dette. Dette er også en mulighet til å vise fram din forskning til kolleger, bygge nyttige nettverk med tanke på videre forskning og rekruttering av nye forskere. Vi oppfordrer derfor både nye i faget og de mer erfarne til å sende inn bidrag og til å komme til Stavanger og delta! Erfaringen er at denne delen av programmet på Psykiatriveka er meget godt besøkt og vies mye oppmerksomhet!
MUNTLIGE INNLEGG: Vitenskapelig komité har invitert 8 forskere fra alle regioner til å delta med muntlige fremlegg på Veka. Disse utpekes av de respektive universitetsmiljøene til å bidra med sitt innlegg. Disse holder sitt innlegg i en plenumssesjon tirsdag 12 mars.
POSTERE: Vi ønsker alle medlemmer velkomne til å presentere sitt vitenskapelige arbeid under kongressen. Vi oppfordrer også de som har hatt postere ved nasjonale eller internasjonale kongresser siden årsmøtet i 2018 til å delta, en så komplett postersamling som mulig av det som har skjedd i løpet av 2018 er vårt mål.
Påmelding av postere innen 15. februar 2018 til jan.olav.johannessen@sus.no

PRISUTDELING: I 2019 kan det deles ut en pris på kr 5.000,- til det beste muntlige innlegg og beste poster. Komiteen som vurderer dette består av den vitenskapelige komitéen sammen med flere medlemmer av NPF. Kriteriene som legges til grunn er vitenskapelig og presentasjonsmessig kvalitet, samt klinisk viktighet og forskningsmessig nyhetsverdi. Komiteen vil innstille inntil tre abstracts og velge ett av disse til å motta prisen. Det tas dog forbehold om at det må være minst ett foredrag som når opp til en vitenskapelig høy standard.

Spørsmål angående (foredrag eller poster) til Psykiatriveka 2019 kan rettes til jan.olav.johannessen@sus.no

Forskning er en meget viktig del av det arbeidet vi gjør som psykiatere og synliggjøring av vitenskapelige resultater bidrar til å styrke vår faglighet. Send inn!
Den vitenskapelige komitéen Psykiatriveka 2019 (Ketil J. Ødegaard, Erik Johnsen og Jan Olav Johannesen)