Peter Handest, Overlæge, PhD

pethanHovedsagelig arbejdet på københavnske psykiatriske afdelinger, studieophold i Aachen, Tyskland og San Diego, USA. PhD-afhandling om prodromalsymptomer ved skizofreni. Interesseret i psykopatologi og klassifikation, særligt indenfor skizofrenispektrum, herunder subjektive grundforstyrrelser (selvforstyrrelser).  Medforfatter til Examination of Anomolous Subjective Experiences (2005) og andre artikler om psykopatologi indenfor skizofrenispektrum. Forskning ligeledes indenfor dette felt. Undervisningerfaring i Danmark og internationalt.