Per Høglend, Professor em. Dr. med.

perhog

Professor i psykiatri ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Cand.med. fra Universitetet i Oslo 1972. Variert klinisk bakgrunn som distriktslege i Skien og Havøysund, psykiater i Skien, Oslo, Hov i Land, og privatpraksis som psykoterapeut i Oslo. Medisinsk doktorgrad ved Universitetet i Oslo 1995. Professor samme sted 1997. Gjesteprofessor Cornell University, New York i 2013. Gjesteforeleser ved en rekke universiteter i Norden, Europa, USA, Canada og Kina. Han har publisert ca. 130 artikler i internasjonale tidsskrifter om virkningen av forskjellige typer samtalebehandling (psykoterapi), og om hvorfor psykoterapi virker, også flere år etter avslutning av terapien. Per Høglend har vært av leder av doktorgradsprogrammet i psykiatri, og veiledet en rekke leger og psykologer frem til doktorgrad. Videre har han vært rådgivende redaktør i flere internasjonale tidsskrifter, samt rådgiver for helsemyndighetene. Han er tildelt en rekke internasjonale priser og utmerkelser, sist den prestisjetunge Distinguished Reseach Career Award 2015 fra Society for Psychotherapy Research. Prisen tildeles for en lang karriere med fremragende vitenskapelig arbeid i studier av psykoterapi. På fritiden har han vært jazztrompeter