Øyvind Urnes, Overlege

oyvurnLeder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus fra 1.1.2012. Klinisk leder for dagavdeling og spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus fra 1991-2012. Lærer på Institutt for gruppeanalyse fra 2004-d.d. Leder for Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening 1995-1999. Drevet utstrakt undervisning om personlighetsforstyrrelser, tilknytning og mentalisering.

Medforfatter i boken Personlighetspsykiatri (Karterud S, Wilberg T og Urnes Ø) 2010, Gyldendal Norsk Forlag AS og forfatter og medforfatter av en rekke artikler om personlighetsforstyrrelser.