Øystein Elgen

Spesialist i psykiatri, fordypning i kognitiv terapi og par-terapi. 
Arbeidet i mange år som seksjonsoverlege ved allmenn døgnavd på Øyane DPS, Helse Bergen. Hovedjobb er nå egen spesialistpraksis (avtalepraksis), samt er overlege ved Øyane DPS.

Har i mange år interessert meg for seminarets tema, og undervist mye i dette, samt i forebyggende samlivskurs, ansvarlig for utvikling av par-appen «VI-appen».