Ole Kristian Drange

rpt

Konstituert overlege ved Akuttseksjonen, Avdeling Østmarka, Divisjon Psykisk helsevern, St. Olavs hospital og PhD-student ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet