Miriam Gustafsson

PhD, overlege ved Poliklinikk for spiseforstyrrelser, Tiller DPS, St Olavs Hospital og leder for PBL-undervisning, MH-fakultetet, NTNU. Gustafsson er også allmennlege og har jobbet som fastlege i flere år.  Hun disputerte 2018 på avhandlingen “Vitamin D status and health-related quality of life in pregnancy – impact of exercise.  A study of Norwegian Caucasian women”.  Gustafsson er engasjert i et prosjekt som undersøker effekt av god samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten og digitalisering av behandling og oppfølging av overspisingslidelse hos pasienter med fedme.