Mette Nygård

Spesialist i psykiatri, veileder i psykoterapi. Dr. philos i kirkehistorie TF, UiO 2018.
Mange års erfaring i arbeid med traumatiserte flyktninger, sist ved fhv. Psykososialt senter for flyktninger, UiO.