MARIT TVEITO

Foto: Nicholas Tourrenc

Spesialist i psykiatri og har flere års erfaring med alderspsykiatrisk behandling. I 2015 disputerte hun med temaet «Bruk og bivirkninger av psykofarmaka hos eldre pasienter med psykiske lidelser» basert på en klinisk studie. Fra 2019-2022 var hun fagsjef alderspsykiatri ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun er leder for utvalg for alderspsykiatri i Norsk psykiatrisk forening og medredaktør på læreboken «Alderspsykiatri» utgitt i 2019. Hun jobber nå ved Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus og har der hatt en post doc om effekten av alder på antipsykotiske legemidler.