Marit Tveito

Tveito

Spesialist i psykiatri post doc og har jobbet ved alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus siden 2012. I 2015 disputerte hun med temaet «Bruk og bivirkninger av psykofarmaka hos eldre pasienter med psykiske lidelser» basert på en klinisk studie ved avdelingen.