Liv Mellesdal

mellesdal

Er psykiatrisk sykepleier og PhD student som disputerer november 2017. Hun er ansatt ved Forskningsavdelingen i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssykehus. Daglig leder av SIPEA-studien («Suicidality in Psychiatric Emergency Admissions») som er en oppfølgingsstudie av akuttpsykiatrisk innlagte pasienter.