Lars Lien

Lars Lien er styreleder i Norsk psykiatrisk forening og styremedlem av den Europeiske psykiatriforeningen. Før det ledet han Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Han er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri og ble dr.med i 2006 på en studie av risikofaktorer for psykiske helse hos ungdom med innvandrerbakgrunn. Han deltar i og leder ulike forskningsprosjekter med tema som spenner fra helsetjenesteforskning til basal nevrobiologi og er professor ved Avdeling for helse og sosialfag ved Høgskolen i Innlandet.