Kurskomité

Utvalg for Psykiatriveka, Npf;

Marianne Bjørkholt, leder, Mette Tunset, Ane Toft, Morten S. Selle, Kathinka Meirik, Karen Alvestad Aukrust (LIS repr)

 

Lokal komité:

Vigdis Elin Giæver Syrstad leder lokal komité, Ketil J. Ødegaard, Rune Kroken, Erik Johnsen, Tone EG Henriksen

 

Kontaktinfo; E-post post@kursogkongress.no; tlf. 72 42 34 48