KOLBJØRN KALLESTEN BRØNNICK

Instituttleder/Head of department

Institutt for Sosialfag/ Department of Social Studies

Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet/The Faculty of Social Sciences

University of Stavanger