Katalin Juhasz

Utdannet spesialist i psykiatri med videreutdanning i voldrisikovurdering og risikohåndtering. Jobber som overlege ved Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus med utredning og behandling av tidlig ervervede nevropsykiatriske tilstander, utviklingsforstyrrelser, genetiske syndromer og atferdsforstyrrelser. Hun forsker på genotype-fenotype interaksjoner ved 3q29 mikrodelesjonssyndrom med karakterisering av nevropsykiatrisk fenotype og genetiske analyser.