John E. Berg, Professor, Psykiater

Leder av helseøkonomisk utvalg. Utdannet sosialøkonom og underviser nå i folkehelse. Forskningsinteresser innen effekt av psykiatrisk behandling, rus / psykiatri, effekt av økonomisk krise på helsen.