Joar Øverås Halvorsen

Halvorsen

Ph.D, postdoc Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD Nidaros DPS, St. Olavs Hospital

Psykolog Krise- og kortidspoliklinikken Nidaros DPS, St. Olavs Hospital