Jan Ivar Røssberg, Professor II, Psykiater

jaivro

Psykiater og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, er tilknyttet Seksjon for behandlingsforskning og Enhet voksenpsykiatri  og leder DPS prosjektet: «Mechanisms of change in psychotherapy»  (MOP studien)  som er  en sammenligning av kognitiv og psykodynamisk terapi  innen en kort-tids ramme for pasienter med depressive lidelser. Formålet med MOP-studien er å undersøke virksomme faktorer i de to terapiformene og oppnå mer kunnskap om valg av behandlingsform og behandlingsløp for ulike pasienter med hensyn til personlighetsmessig sårbarhet, mestringsstil og tankemønster.