Ingunn Kraabøl

Ingunn Kraabøl er overlege og jobber på Klinikk Psykisk Helsevern voksne, SUS. Psykiater, jobber på sengepost for psykoser. Veileder i kognitiv terapi