Ingrid Melle, Forskningsleder, Professor

ingmelIngrid startet som overlege i Avdeling FoU Ullevål sykehus i 1996,  hvor hun  var  lokal prosjektleder for prosjektet ”Tidlig intervensjon ved psykose” (TIPS prosjektet).    Fra 2006 var hun leder for Seksjon for psykoseforskning ved Ullevål universitetssykehus, og var her med på å starte prosjektet ”Tematisk organisert psykoseforskning”  (TOP prosjektet).  Fra 2013 har hun vært forskningsleder ved Klinikk psykisk helse og nestleder ved NORMENT KG Jebsen Senter for psykoseforskning. Hovedfokus for forskningen er utviklingen av schizofreni og bipolar lidelse fra start av første behandling inkludert risiko for suicid, og hvordan dette påvirkes av miljø- og risikofaktorer.