INGER MARGRETE HAGEBERG

Inger Margrete F. Hageberg, overlege ved Blå Kors Borgestadklinikken, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, leder for NFRAM. Det er vel det som er relevant.