HELENE HEDEMARK


Utdanning/godkjenninger
1992 Autorisasjon som lege
1999 Godkjent spesialist i psykiatri
2000-tallet: Utdanning 5 år ved Institutt for gruppeanalyse (IGA) og
                                         4 år ved Institutt for psykoterapi (IPSY)
2014 Godkjent veileder i gruppepsykoterapi
2017 Godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi
 
Arbeid
2000-2010: Overlege/seksjonsleder DPS Nedre Romerike, Enhet for gruppeterapi
2010- d.d.: Avtalepraksis Lillestrøm, 100 %
2014 – d.d.: 1-2 årlige emnekurs i gruppepsykoterapi for LIS
2016 – d.d.: Lærer på hovedutdanningen, IGA
2021 – d.d.: Psykoterapiveileder for LIS ved Ahus, 10 %