Fredrik A. Walby, Forsker, Psykologspesialist

frawalSpesialist i klinisk psykologi, tidligere sjefpsykolog med 10 års erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling og psykiatrisk legevakt i Oslo. Walby er utdannet DBT-terapeut og har ledet et DBT- team. Har i mange år også vært forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. I tillegg til omfattende undervisningsvirksomhet innen klinisk suicidologi har han vært sentral i arbeidet med utarbeidelse og implementering av Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern, og har publisert en rekke suicidologiske forskningsarbeider bl.a. om selvmord blant psykiatriske pasienter i Oslo.