Fred Heggen

Spesialist i psykiatri, overlege ved psykiatrisk klinikk, Lovisenberg sykehus