Erlend Strand Gardsjord, Lege og klinisk stipendiat

erstgaBegynte karrieren innen psykiatrien ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, har de siste tre årene vært tilknyttet Oslo Universitetssykehus og UiO gjennom TOP-studien/NORMENT. Har de siste to år hatt en lektorstilling ved UiO hvor han ved siden av forskning underviser medisinstudenter i psykiatri. Jobbet mye med forskningsrettet utredningsarbeid av psykosepasienter, både av nysyke og oppfølgingsintervjuer av pasienter som for 10 år siden hadde sin første psykotiske episode. Er i avslutningsfasen av doktorgradsarbeid om subjektiv livskvalitet hos psykosepasienter. Andre interesser: Familie, venner og Nordmarka, sommer som vinter.