Erlend Bøen

Overlege ph.d. ved Enhet for psykosomatikk/CL voksne, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet. Han er spesialist i nevrologi og psykiatri. Faglige og forskningsmessige interesser er nevropsykiatri, psykosomatikk, stemningslidelser og personlighetsforstyrrelser. De fleste av hans publikasjoner omhandler kliniske og nevrobiologiske aspekter ved stemningslidelser og personlighetsforstyrrelser. Han er medforfatter av kapitler om biologiske undersøkelser og biologiske behandlingsformer i siste utgave av Lærebok i psykiatri (Malt, Andreassen, Malt, Melle og  Årsland (red.), Lærebok i psykiatri, Gyldendal, 2018.) og kapittelet om psykosomatikk og nevropsykiatri i den kommende utgaven av Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen (utgis 2019).