Erik Johnsen, Overlege, PhD, Professor II.

Johnsen

Psykiater og professor.

Haukeland Universitetssykehus, Div. psykisk helsevern og UiB.