Erik Døving, Førsteamanuensis, Dr.oecon

eridovArbeidssted handelshøyskolen ved HIOA. Har doktorgrad i organisasjon og ledelse fra NHH og har tidligere arbeidet ved NHH og SNF. Han forsker blant annet på strategi, styring i offentlig sektor, profesjoner, kompetanseutvikling og personalledelse.