CHRISTER LUNDE GJERSTAD


Christer Lunde Gjerstad er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Han arbeider for tiden ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring/Forsvarets sanitet, samt ved Oslo Universitetssykehus (OUS).
 
Christer har omfattende erfaring med bruk av Virtual Reality (VR) innen eksponeringsterapi og behandling av psykiske lidelser. Han har i løpet av de siste fem årene vært ansvarlig for å bygge opp en egen VR-lab i Forsvaret, i samarbeid med forskere fra University of Southern California. VR-laben benyttes i dag bl.a. til behandling av veteraner med posttraumatisk stress relatert til utenlandstjeneste. Videre er han innovasjonsansvarlig for prosjektet VROslo, et samarbeid mellom OUS, University of Oxford, OsloMet og VR-bedriften Fornix. Målsetningen med VROslo er å utvikle norsktilpasset programvare som lar personer med psykoselidelser øve seg på å håndtere utfordrende dagligdagse situasjoner i VR. 
 
Christer er en ihuga teknologioptimist, som stadig er på utkikk etter nye måter å kombinere psykologi og teknologi til det beste for pasientene!